Åmot ungdomsskoles nettsider!

 


Rådgiver Kjetil Grunt.

E-post til Kjetil:
kjetilgrunt@hotmail.com

Jeg heter Kjetil Grunt og er rådgiver ved skolen vår. Det har jeg vært siden 1988.

Arbeidet mitt som rådgiver består av 5 hovedelementer:

 1. Informasjon om og opptak til de videregående skoler. I hovedsak er dette rettet mot 10.klasse.
 2. Har du lyst til å undersøke litt på egen hånd, finner du linker til noen av de videregående skolene som elever fra Åmot kan søke til i den gule ramma til høyre.
   
 3. Yrkesorienteringa ved skolen. Den er fordelt på alle trinn.
 4. I 8. klasse konsentrerer vi oss om primærnæringene med utgangspunkt i kommunen vår. Her er skog- og landbruksetaten viktige samarbeids- partnere. Hovedtyngden av opplegget skjer i forbindelse med besøk på ulike gårder.

  I 9. klasse vektlegger vi praktisk yrkesorientering gjennomutplassering i arbeidslivet. Før elevene begynner "på jobb" skal de skrive en jobbsøknad og gjennomføre et jobbintervju. I etterkant skriver de en rapport fra uka.

  I 10. klasse starter vi i år prosjektet "Hjelp, hva skal jeg bli?" Målet er at elevene i løpet av ei uke skal få en oversikt over 3 yrker hun/han kan tenke seg å utdanne seg til. Her er det naturlig at de tar utgangspunkt i de 3 GK-ene de tror de kommer til å velge den dagen søknadsfristen nærmer seg. I tillegg til å skaffe seg en oversikt over hvilke utdanningsveger som fører til målet, skal de finne ut hva utdannelsen vil koste, muligheten for lærlingeplass, muligheten for jobb etter endt utdanning og sist men ikke minst så skal de intervjue en representant for drømmeyrket sitt. 

  Åmot kommune og alle store og små bedrifter i Åmot og omegn er svært viktige samarbeidspartnere i denne sammenheng. En STOR takk til alle sammen.

  I tillegg besøker alle 10.-klassinger Koppang - og Elverum videregående skole. Ønsker en eller flere av elevene våre å besøke noen av de andre videregående skoler i Hedmark på egen hånd får de anledning til det.

  På Hedmark fylkeskommunes hjemmeside (se gul firkant) finner du mye nyttig informasjon. Velg "Linker" (grønn firkant) så får du frem linker til videregående skoler i fylket. Velger du "Politikk og saker" (grønn firkant) og går inn på "Hovedutvalg for utdanning" så finner du mye aktuelt skolestoff. 

   

 5. I samarbeid med skolens spes.ped.team er jeg med på utarbeide alternative skoleopplegg for enkeltelever. Da gjerne i en kombinasjon av vanlig undervisning og utplassering på en arbeidsplass.
 6. Rådgiver er med på å legge planer for skolens tilbud når det gjelder skolens- og elevens valg.
 7. Planlegge, informere om og organisere tilvalgsfagtilbudet ved skolen.

 

I tillegg deltar jeg på foreldremøter m.v. etter behov.

Foruten å være rådgiver underviser jeg i år i KRL, K&H og matematikk  Jeg er øvingslærer ved Høgskolen i Hedmark avd. lærerutdanning i Elverum.  Jeg sitter også i styret for Skolerådgiverlaget i Hedmark.

 


Aktuelle lenker:

Skolerådgiverlaget

INNTAKSSONE 2
ELVIS
Midt-Østerdal vg.skole
Trysil vg.skole

ANDRE INNTAKSSONER
Ankerskogen
Jønsberg
Nord-Østerdalen
Stange.vgs.
Storsteigen
Solør vgs

HEDMARK
Hedmark fylkeskommune
Høgskolen i Hedmark

UNIVERSITET OG HØGSKOLER
www.dagbladet.
no/utdanning/
univ.html

Linker til universitet og høgskoler

FOLKEHØG-
SKOLER

www.dagbladet.
no/utdanning/
folkeh.html

KUNST & KULTUR
Kunstskolen i Rogaland
Einar Granum kunstfagskole
Nordland kunst- og filmskole
Bårdar Akademiet
Norges Musikkhøgskole

ANDRE LINKERYou - Om valg av yrke og utdannelse!
Lånekassen
www.ansa.no/
www.dagbladet.
no/
jobb/
www.aftenposten.
no/
utdannelse/
www.niss.no


aetas interessetest


Studiefinanisering
Norsk
studentunion
ped.lex
Rogaland Videregående Sjøaspirantskole  
Education 4 You
Young gate

Studiekatalogen

Skolehjelperen

INNTAK VIDEREGÅENDE SKOLER (søknadsskjema)

 


 

ForsideSkolen vår | Prosjekter | Elevsider | Ansatte
| Nettsteder | Arkiv |
English

Send oss gjerne kommentarer om skolens hjemmesider!