Åmot ungdomsskoles nettsider!

 

Hele oppgaven kan lastes ned som et Word dokument. (269 KB)
Deler av oppgaven (noe omarbeidet) - Krav til Internettsider - kan leses som hypertekstdokument.

På Internett har mange av landets grunnskoler egne hjemmesider. Mange av disse hjemmesidene blir aldri oppdatert. Sidene ligger brakk, og en kan finne uaktuelle opplysninger fra flere år tilbake.

Gjennom denne oppgaven prøver vi å vise hvordan hjemmesiden kan bli et aktivt verktøy for skolen. Gammel informasjon må lukes bort, og ny informasjon legges ut gjennom aktiv innsats fra elever og lærere og foreldre. Vi prøver også å vise hvordan skolens hjemmeside kan bli nyttig for lokalsamfunnet.

En god hjemmeside krever kjennskap til Internett teknologi slik som HTML, grafisk design og at skriving av tekster som skal legges ut på Internett nærmest kan regnes som en egen sjanger som krever kjennskap til bruk av hypertekst. Vi har derfor i oppgaven lagt stor vekt på å sette krav til Internettsider.

I oppgava har vi ved hjelp av FrontPage laget en mal for hvordan hjemmesiden kan se ut. Som det vil framgå av oppgaven har vi plassert menylinja i venstre skjermbilde. En kan velge i følgende menyer; (Dette er bare tenkte lenker) Skolen, Ansatte, Nytt fra skolen, Klasse-info, Elevsider, Reportasjer, Oppslagstavla og Nettsteder. For å gjøre sidene mer brukervennlige, har vi også lagt inn mulighet for lokalt Søk. I oppgaven forklarer vi nærmere hva vi har tenkt å legge inn under hver av lenkene.

Det er svært viktig at rammebetingelsene ligge til rette for et slikt prosjekt. Timeressurser for å gjennomføre prosjektet, kan vi finne i fagene Tilvalgsfag og fra Skolens og elevens valg. Vi har valgt å ta timene fra det siste faget. Vi diskuterer også nærmere hvordan vi tenker oss å organisere elevene i grupper. Forutsetninger for prosjektet er moderne Pentium maskiner med, programvare som Office 97 og nyeste utgave av nettleserne Explorer eller Netscape og en rask Internetforbindelse.

For å kunne lykkes med et så ambisiøst prosjekt, må alle involverte; elever, lærere, skolens administrasjon og foreldre få et eierforhold til skolens nettsider. Derfor blir informasjon og presentasjon av prosjektet viktig.

Hvis prosjektet blir vellykket, ser vi for oss videre satsing på disse nettsidene. Vi tenker oss å videreutvikle skolens nettverk (Intranett), samarbeide med andre skoler ved å bruke videokonferanser/Netmeeting og å bruke nettet aktivt i språkopplæringen.

 

Nøkkelord: Rammebetingelser, forutsetninger, krav til Internettsider, oppbygging av skolens hjemmeside, organisering, rapportering, presentasjon, videre progresjon.

 


 

ForsideSkolen vår | Prosjekter | Elevsider | Ansatte
| Nettsteder | Arkiv | English

Send oss gjerne kommentarer om skolens hjemmesider!