Åmot ungdomsskoles nettsider!

Utdrag fra: Fra tradisjonell hjemmeside til et aktivt informasjons- og kommunikasjonsmedium

 


På Internett kan en finne et utrolig mylder av designprinsipper og måter å utforme Internett sider på. Mange nettsteder har brukervennlig layout, mens andre nettsteder er det svært vanskelig å orientere seg i. Noen lager elegante sider som raskt kan lastes ned, andre nettsteder er så grafikktunge at brukerne ikke gidder å vente på at sidene kommer fram på skjermen.

Innholdet på sidene er for de fleste det viktigste. Derfor er det også svært viktig hvordan teksten som skal leses blir utformet. Mange av ideene i det vi har satt som krav til Internett- sider, bygger på ideene til Jacob Nilsen som er brukergrensesnitt ekspert. Hans ideer kan man finne i hans faste Alert box artikler  som legges ut på Internett en gang i måneden.

I 1994 var det knapt bilder på Internett. Bakgrunnen var grå. I dag har en kommet mye lenger. Skjermen kan deles inn i rammer. Vi kan bruke cascading style sheet, dynamisk HTML og de som lager Internettsider krymper ofte grafikken, slik at sidene raskt kan lastes ned.

Likevel er det en del fellestrekk i 1994 og 1998:

  • Brukerne leser ikke på web. De "skanner" teksten når de leser.
  • Brukerne liker nettsteder med egen personlighet – ikke upersonlige steder.
  • Brukerne er utålmodige. De gidder ikke vente på sider som lastes sent ned. Før var brukerne mer tålmodige – Internett var nytt og spennende. Nå vil de ha siden raskt opp.
  • Brukerne liker å ha en søkemulighet på nettstedet.

I dag vet vi også:

  • Animasjoner virker forstyrrende, og bør sjelden brukes.
  • "Fancy" bakgrunnsmønstre virker forstyrrende på leserne. De vil ha en lik bakgrunnsfarge.
  • Brukerne er konservative. De vil ha et brukergrensesnitt som de kjenner fra før.

Alt dette er svært viktig å ta hensyn til når en skal en skal lage skolens egen hjemmeside. Og det er viktig at både lærere og elever får grunnleggende kjennskap til dette. Derfor vil vi gå litt nærmere inn på noen av disse momentene.

 

Filstørrelse og responstid

Invertert pyramider og lenker

Skriving på Internett

 


 

ForsideSkolen vår | Prosjekter | Elevsider | Ansatte
| Nettsteder | Arkiv | English

Send oss gjerne kommentarer om skolens hjemmesider!