Åmot ungdomsskoleKonklusjon

Vi mener å ha vist at norske skoleelever kan lage Internett sider som har interesse langt ut over egen skole og lokalsamfunn. Dette viser responsen vi har fått på våre sider. En viktig forutsetning for å lykkes vil være å ta utgangspunkt begivenheter som også har interesse ut over lokalsamfunnet slik som Birkebeinerrennet.

Publisering på Internett krever kunnskaper av elevene langt ut over skriveferdigheter. De må kjenne til Internett teknologi, og de må ha lært å uttrykke seg ved hjelp av multimedia (bilde, lyd, film og tekst). Prosjektet har vist at elever kan mestre disse teknologiene.

Skolen har etter årets Birkebeinerrenn fått forespørsel fra Rena Idrettslag om et samarbeid om å lage Internett sider for idrettslaget. Det viste seg også lett å skaffe nasjonale sponsorer til sidene elevene laget. Dette viser at prosjektet med årets Birkebeinerrenn kan danne utgangspunkt for en elevbedrift.

Jentene skrev. Det var jentene som klarte å få intervjuer med Erling Jevne og Odd-Bjørn Hjelmeset.

Gutta ordnet mye av det tekniske – de sørget bl. a. for at lyden ble gjort om til real audio format.

I løpet av prosjektet har vi sett at jentene hadde en annen tilnærming til data enn gutter. Guttene var i stor grad interessert i det tekniske, jentene i å arbeide som journalister. De var f. eks. skikkelig stolte over at de var de eneste "journalistene" som klarte å få til et intervju med Erling Jevne dagen før rennet.

Prosjektet har også med "live" dekningen av rennet har vist alternative måter å organisere skolehverdagen på. Elevene jobbet frivillig og de jobbet på tider av døgnet da de normalt sett har fri. Elevene var i fokus og de satte sjøl dagsorden for hva som skulle gjøres.

 

 Prosjektets innhold

Hovedside

  Sammendrag

  Innledning

  Problemstilling

  En teoretisk
belysning

  Den praktiske
  gjennomføringen

  Konklusjon

Forside | Skolen vår | Prosjekter | Elevsider |
Ansatte| Nettsteder | Arkiv | English

Send oss gjerne kommentarer om skolens hjemmesider!