Åmot ungdomsskoles nettsider!

 


 

08.30-11.00 Registrering
11.00-11.45 Åpning v/statsråd Jon Lilletun (KUF)
11.45-12.15 Hilsen fra Universitetet i Oslo v/Rektor Kaare Norum.
12.15-13.30 Lunsj
13.30-14.15 Educating girls and women for the Millenium an beyond - the role of ICT in the UK educational system v/ dir. Sandra Crapper (Coventry University Technology Park) 
14.15-15.00 Prosjektet Jenter og Data - en vellykket satsing for å få jenter til å velge datautdanning og -yrker v/ sekjonsleder Kirsti Rye Ramberg (NTNU)
15.00-17.00 Kurs - Internett i undervisningen 
Parallelle workshops 
17.00-18.30 Paneldebatt: Jenter og gutter - blir framtidas IKT-baserte skole tilpasset begge kjønn? 
Deltakere: ekspedisjonssjef Ida Børresen (KUF), prosjektleder Morten Søby (ITU), prodekan Gunnar Waldermo (høgskolen i Oslo), informasjonsdirektør (nordisk) Cecilie Ditlev-Simonsen (IBM).    
20.30 Middag på Royal Christiania Hotel 

 

 

 

 

Program
fredag

Startside

Workshop


 

ForsideSkolen vår | Prosjekter | Elevsider | Ansatte
| Nettsteder | Arkiv | English

Send oss gjerne kommentarer om skolens hjemmesider!