Åmot ungdomsskoles nettsider!

 


 

De fem hovedtemaene for workshopene er: 

WORKSHOP 1 Jenter og bruk av IKT i grunnskolen
Når skal IKT-opplæringa starte? Fører bruk av IKT egentlig til bedre opplæring? Passer datamaskiner inn i dagens skolestruktur? Trengs radikale tiltak for å få jentene på høyde med gutta? Hva skal datamaskiner bruks til? 
Inneleder 1. dag: Rektor Anne Torunn Dalen Halvorsen (Tjøme ungdomsskole) 
Innleder 2. dag: Lærerne Toril Grøtte og Arne Vegard Sveen (Åmot ungdomsskole) 

WORKSHOP 2 Jenter og bruk av IKT i videregående opplæring
Hvilke mål skal settes for bruk av IKT? Innebærer tradisjonelle jentefag spesielle utfordringer? Skal elevene slippes "fri" foran skjermen? Vil internett og datamaskiner overta for læreboka? Innebærer IKT -innføring i videregående opplæring at vi trenger en ny utforming av skolehverdagen? 
Innleder 1. dag: Forsker Tore Berg (fiskeridata) og lærer fra Alta - og Andøy videregående skole
Innleder 2. dag: Lærere fra Nesodden - og Sandefjord videregående skole 

WORKSHOP 3 Lærerutdanning/Kvinnelige lærere og IKT
Trenger jenter kvinnelige lærere som forbilder? Må alle lærere lære seg bruk av IKT og hva må man kunne? Hvordan blir den nye lærerrollen? Finnes en pedagogisk vei til en virtuell verden? Vil datamaskinen erstatte læreren? Hvilke barrierer og behov har kvinnelige lærere i møte med ny teknologi?
Innleder 1. dag: 1. amanuensis Leikny Øgrim (Høgskolen i Oslo) 
Innleder 2. dag: Høgskolelektor Jostein Tvedte (Høgskolen Stord/ Haugesund) 

WORKSHOP 4 Rekruttering av jenter til høyere IKT-utdanning? 
Hvorfor er jenteandelen ved de fleste datafag så lav? Hva kan jenter tilføre IKT-bransjen? Trenger IKT-bransjen kvinner? Hvordan lokke jenter til en mannsdominert bransje? Kan skolen stimulere til bedre rekruttering av jenter til høyere IKT-utdanning? Lav realfagkompetanse - et hinder for jentenes datastudier? 
Innleder 1. dag: 1. amanuensis Kristin Braa (Universitetet i Oslo). Kun 1. dag.

WORKSHOP 5 Kvinner på Internett: Skolenettet som inngangsport og møteplass
Nasjonalt læremiddelsenter (NLS) har etablert Skolenettet til hjelp for elever og lærere i grunnskole og videregående opplæring. Førstekonsulent Karianne Helland fra IKT-ped. seksjonen ved NLS vil gi en presentasjon av dette tilbudet. Det vil gi muligheter for spørsmål og diskusjon. Kun 2. dag.

Program
torsdag

Program
fredag

Startside


 

ForsideSkolen vår | Prosjekter | Elevsider | Ansatte
| Nettsteder | Arkiv | English

Send oss gjerne kommentarer om skolens hjemmesider!