Åmot ungdomsskoles nettsider!

 


Skolens datarom blir på kveldstid i stor utstrekning brukt av både elever og voksne. Denne økte bruken av IT leder til nye måter å tilføre kompetanse på, og for elevene fører det blant annet til økt kontaktflate. Skolen blir et ressurssenter i sitt nærmiljø og for kommunen ved bruk av ulike former for IKT (informasjons og kommunikasjonsteknologi).

Jentekvelder
Jentekveldene startet opp tidlig høsten 1998. Hver torsdag møter 20 til 30 jenter opp på jentekveldene. De fleste jentene går i 8. og 9. klasse. Mange av jentene i 10. klasse, har etter hvert fått Internett tilgang hjemmefra. Jentekveldene drives regi av Jenter på veven.

Guttekvelder
Gutta har mast lenge og vært misunnelige på jentene som har hatt jentekvelder i lang tid. I begynnelsen av januar startet FAU guttekvelder. Dette er foreldrenes ansvar. Ca. 20 har møtt opp hver tirsdag fram til nå.

Kurs holdt høsten 1998 og vår 1999

  • Datakortet - dette er en sertifiseringsordning for IT-kunnskaper og ferdigheter, og kurs blir holdt av lærer fra ungdomsskolen.
  • Innføring i EDB i regi av AOF med kursleder fra skolen.

"Mødrekvelder"
Tilbud vil bli gitt til skolens mødre i februar om innføringskurs i IKT med vekt på tekstbehandling, e-post og bruk av Internett.

 


 

ForsideSkolen vår | Prosjekter | Elevsider | Ansatte
| Nettsteder | Arkiv | English

Send oss gjerne kommentarer om skolens hjemmesider!