Åmot ungdomsskoles nettsider!
       

 

 

 

 

 


Den offisielle åpningen var det varaordfører Vivi Nysveen som stod for:

Varaordfører Vivi Nysveen foretok den høytidelige åpningen.

Vivi Nysveen holder åpningstale

Hun gratulerte skolen for å ha blitt en ENIS-skole. Hun sa videre at skolen har mange utfordringer og oppgaver, og at skolen må følge utviklingen bevisst. Skolen skal følge med i ny teknologi og være en motvekt mot dagens samfunn med vold, såpeserier, o.s.v. -Det å være ENIS-skole gir skolen større frihet, og det beviser at det er viktig å følge med i moderne teknologi. Det at jenter har fått en positiv særbehandling er en bra motvekt i samfunnet. Det er også bra at skolen skaffer midler selv og tar initiativ. Denne utviklingen gjør elevene til aktive brukere av IKT. Nysveen håper også at kommunen vil bli en bra samarbeidspartner og ønsket lykke til.

Tidligere på kvelden ble det holdt flere innlegg...

Rektor, Dag Lerdal:

Han var stolt over at Åmot ungdomsskole har blitt plukket ut som ENIS-skole, sammen med 12 andre grunnskoler i landet, og at Åmot ungdomsskole er den eneste i Hedmark. Han sier at i løpet av de 30 årene han har jobbet i skolen, har avstanden mellom skolen og samfunnet vært veldig stor når det gjelder utvikling. Men nå mener han at utviklingen av IKT i vår skole, og at Åmot ungdomsskole har blitt en ENIS-skole, vil være med på å minske avstanden mellom utviklingen i skolen og samfunnet.

Hva er ENIS? v/"ildsjel" Arne Vegard Sveen:

ENIS er et europeisk skolenett som har blitt opprettet etter initiativ fra den svenske utdanningsministeren Ylva Johansson. Det er et nettverk av europeiske skoler, som samarbeider og kommuniserer for å utvikle bruken av IKT.

Han forteller at Åmot ungdomsskole har prøvd å legge stor vekt på å ha en aktiv hjemmeside, dette er et krav som ENIS-skole og en av grunnene til at skolen har blitt valgt ut. En annen grunn er prosjektet "Jenter på veven", skolen har hatt jenter og IT som satsningsområde. Skolen er med på dette prosjektet for 3. år på rad. Han takker også samarbeidspartnerne og sponsorer, disse er:

  • Netco AS
  • Høgskolen i Hedmark
  • Telehuset
  • Sparebanken Hedmark
  • Interaktive presentasjoner (Per Walmsnæss)
  • Foreldrerådet
  • Nasjonalt læremiddelsenter

Til sammen har disse gitt en reell støtte og fordeler verdt 1 000 000 kroner!

Om ENIS og framtida sa Sveen: -Vi skaper ENIS selv sammen med våre samarbeids- partnere og gjennom aktiv kommunal medvirkning. ENIS kan bidra til å skape nye holdninger.

KUFs hilsning til Åmot ungdomsskole ble også lest opp med en viss grad av stolthet:

"Kjære elever og lærere ved Åmot ungdomsskole. KUF gratulerer Åmot ungdomsskole med deltakelse i ENIS-prosjektet. Departementet verdsetter at skolen inkluderer likestillingsperspektivet i prosjektet. Vi ønsker lykke til og ser fram til videre samarbeid."

 

Se også:

Elevdemonstrasjoner

Intervju med sponsorer

 

ForsideSkolen vår | Prosjekter | Elevsider | Ansatte
| Nettsteder | Arkiv | English

Send oss gjerne kommentarer om skolens hjemmesider!