Høgskolen i Hedmark:

 • Grunnen til at vi valgte å samarbeide med ungdomsskolen var at de viste så stor interesse til å samarbeide med oss. Og vi var interesserte i å jobbe med IKT sammen med ungdomsskolen.
 • Vi har bidratt med direkte internettforbindelse mellom ungdomsskolen og Høgskolen.
 • Vi håper på at Åmot ungdomsskole kan være en eksempelskole for IKT-studier for lærere.
 • Jeg synes at åpningen var veldig bra.

Egil Evensen fra Høgskolen i Hedmark var imponert!

Egil Evensen fra Høgskolen i Hedmark var imponert over det han fikk se.

Netco AS:

 • Grunnen til at vi valgte å støtte dette var at de fikk forespørsel fra skolen om vi kunne bidra med noe. Vi har et veldig godt samarbeid med Åmot kommune og Høgskolen i Hedmark, så det var vel gjennom dem Åmot ungdomsskole fikk høre om oss. Vi har lagt inn kabler og datanettet på skolen og gitt prosenter ved arbeidet. Vi har også lagt ned en trådløs kabel mellom ungdomsskolen og Høgskolen.
 • Vi håper på at støtten vi har gitt Åmot ungdomsskole kan føre til at vi får mer reklame og flere jobber.
 • Vi synes at åpningen av ENIS-skolen var veldig fin og koselig, og vi lærte mye om hva ENIS er.

Sparebanken Hedmark:

 • Vi valgte å støtte dette prosjektet fordi det virket interessant og vi synes det var interessant at Åmot ungdomsskole har blitt valgt ut som ENIS-skole. Dessuten passet det bra å samarbeide med ungdomsskolen, for vi driver å lager et ungdomskonsept.
 • Vi har levert 4 PCer og et program for å lage Websider.
 • Vi håper på å få hjelp av elevene ved Åmot ungdomsskole til å holde ungdomssiden vi lager i forbindelse med ungdomskonseptet oppdatert, fordi de vet best hva ungdommen vil ha.
 • Vi synes at åpningen av ENIS-skolen var bra, opplegget var flott. Det var fint å se hva dere driver med.

Telehuset:

 • Vi valgte å støtte dette prosjektet for å stimulere interessen til de som kommer til å benytte IKT i årene fremover.
 • Vi har bidratt med forskjellig utstyr, blant annet videoprojektører.
 • Vi håper på at dette prosjekter skal lære folk å forstå de mulighetene som ligger innen IKT.
 • Jeg synes at åpningen av ENIS-skolen var veldig positiv.

En av sponsorene som ikke kunne være til stede var "Interaktive presentasjoner":

Interaktive presentasjoner

Etter elevdemonstrasjonene fikk samarbeidspartnerne ordet og fortalte litt om seg selv og samarbeidet med Åmot ungdomsskole som ENIS-skole.

Deretter var ordet fritt og tidligere rektor Elisabeth Meland benyttet sjansen til å gratulere skolen. Hun overrakte blomster til Dag Lerdal som han tok imot for alle lærerne som har ofret mye arbeid og fritid for utviklingen av IKT i skolen.

Så ble det servert kake og "champagne" til alle...

 

 

Se også:

Den offisielle åpningen

Elevdemonstrasjoner

 

ForsideSkolen vår | Prosjekter | Elevsider | Ansatte
| Nettsteder | Arkiv | English

Send oss gjerne kommentarer om skolens hjemmesider!