Åmot ungdomsskoles nettsider!

 

Tirsdag 11.mai, reiste om lag 30 lærere fra Åmot til Oslo for å delta i demonstrasjonen mot KS sitt skandaløse "tilbud" i forbindelse med vårens lønnsoppgjør. Et tilbud som for mange lærere kan føre til betydelige lønnsreduksjoner i fremtiden.


MANGE lærere på Youngstorget!

Med buss gikk ferden via Elverum til Oslo og Youngstorget, hvor 17 000 - 18 000 lærere fra hele Østlandet hadde møtt frem! Alle for å vise sin irritasjon mot KS sitt skambud. Glødende apeller ble holdt fra blant annet Anders Folkestad og leder i Utdanningsforbundet, Helga Hjetland.

Det hele ble avsluttet med et demonstrasjonstog fra Youngstorget til Universitetsplassen i Karl Johan. Faktisk var vi så mange at det tok mer enn 2 timer før hele toget var igjennom ruta..


Lederen for Utdanningsforbundet i Hedmark og tidligere
lærer ved ÅUS, Unni Gjelten - og vår rådgiver, Kjetil Grunt.

Hva dreier egentlig saken seg om? Blant annet vil skoleledere miste sin streikerett, nyutdannede lærere vil miste fra 160 000 - 220 000 over en tiårsperiode sammenlignet med dagens lønnssystem, KS vil ikke gi lønn etter utdanning (hvor blir det da av lønnsomheten ved å utdanne seg?), klassestyrere og rådgivere vil kunne miste ekstra betaling for sine byrdefulle stillinger (da blakke kommuner selv kan avgjøre om de vil lønne eller ikke), redusert betaling for å avholde vikartimer, ingen godtgjørelse for leirskole, osv.

Les detaljene i KS sitt skambud her

Dette kan vi selvsagt ikke godta! Og dersom man ikke blir enige vil de første lærerne bli tatt ut i streik den 27.mai. Vi håper KS tar til fornuften!! Et slikt skambud og rasering av arbeids- og lønnsvilkår kan ingen yrkesgruppe godta!

Les Utdanningsforbundets reportasje fra
markeringen i Oslo

 

 

 

Forside Skolen vår | Prosjekter | Elevsider | Ansatte
| Nettsteder | Arkiv | English

 Send gjerne kommentarer om skolens hjemmesider! 
webmaster