Logo Åmot ungdomsskole

Søk
Informasjon
Prosjekter
Elevsider
Ansatte
Nettsteder
Arkiv
Forside
Forhistorie

Forfatterne er begge deltagere i studiet ADB2, som er et Administrativ Databehandlingsstudie spesielt tilrettelagt av Høgskolen i Hedmark, for pedagogisk personale med vektlegging av IT i skoleverket. Dette er det siste prosjektet i studiet som avsluttes våren-99. Forfatterne valgte prosjektet ut i fra de erfaringer og de spørsmål de har stilt seg gjennom de siste års studier.

Prosjektgruppa har bestått av Rolf Arne Berge, Adjunkt med opprykk ved Åmot Ungdomsskole og Tor Erik Berge, utdannet Adjunkt men jobber som IT-konsulent ved Datakontoret i Bærum Kommune.

Bidragsytere
En stor takk til Arne Vegard Sveen, lærer Åmot Ungdomsskole, en av skolens ildsjeler som har bidratt med verdifulle opplysninger og informasjon i forbindelse med dette prosjektet. En stor takk rettes også til alle elevene ved Åmot Ungdomsskole som deltok på en seriøs måte under spørreundersøkelsen som er en vesentlig del av det innsamlede data dette prosjektet bygger på.

Underskrift

Rena, 2.mai 1999

Rolf Arne Berge Tor Erik6 Berge

 

 

Innhold

Forside

Sammendrag

Forord

Forhistorie

Innledning

Presisering

Kartlegging

Spørreundersøkelse

Konklusjon

Kildekritikk

 

Informasjon | Prosjekter | Elevsider
Arkiv | Ansatte | Nettsteder | Forside

Send oss gjerne kommentarer om skolens hjemmesider!