Logo Åmot ungdomsskole

Søk
Informasjon
Prosjekter
Elevsider
Ansatte
Nettsteder
Arkiv
Forside
Konklusjon
  • Lærerne må i all dataopplæring og undervisning ha et likestillingsperspektiv
  • Bruk av tekstbehandling og Internett gjør datateknologi svært attraktivt for jenter
  • Jenter tar fort i bruk datateknologi når forholdene blir lagt til rette for dem.
  • Jentene kan beherske datateknikk like godt som guttene
  • Elevene bør få fri bruk av datarommet minst en gang i uka på kveldstid hvor de kan få tid til å surfe og "chatte".
  • Det er nå nødvendig å øke alle lærernes datakompetanse
  • Kommunen må satse mer på utstyr – bærbare datamaskiner og dataprosjektorer slik at vi i enda større grad kan integrere IKT inn i klasserom, grupperom og for bruk i prosjekter
  • Datateknologi i skolen vil tvinge fram forandringer i måten undervisningen blir organisert på, på skolens åpningstider og gi rom for mer individuelle løsninger og mer tilpasset læring

Det er ennå nødvendig og viktig å satse på Jenter og IT, selv etter 3 år som prosjektskole.

Innhold

Hovedside

Suksess kriterier

Planer høst 98

Erfaringer

Kompetanse
(Med lenker til
4 prosjetoppgaver)

Samarbeid med HIH

Spørreundersøkelse
(alle elevene)

Respons fra media

arrow.gif (118 bytes)Konklusjon

 

Informasjon | Prosjekter | Elevsider
Arkiv | Ansatte | Nettsteder | Forside

Send oss gjerne kommentarer om skolens hjemmesider!