Logo Åmot ungdomsskole

Søk
Informasjon
Prosjekter
Elevsider
Ansatte
Nettsteder
Arkiv
Forside

Rapport fra Åmot ungdomsskole
1998/99

Prosjektet
Jenter på veven

Med IT i norsk utdanning – plan for 1996-1999 la Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet i 1996 fram en 4 års handlingsplan for satsing på Informasjonsteknologi i norsk utdanningssektor. Et av målene i planen er å øke jentenes datakompetanse, og KUF har hvert år gitt støtte til skoler som jobber spesielt med problemstillinger knyttet til jenters bruk av IT.

Åmot ungdomsskole har vært prosjektskole for Jenter og IT under KUF i 3 år. Til sammen har skolen fått kr. 75000,- i støtte fra KUF for å drive prosjektet Jenter på veven.

Skoleåret 1999/2000 har vi fått kr. 100000.- til vårt prosjekt.

Rapporten er bevisst skrevet med hypertekststruktur med det håp at kanskje flere vil lese deler av rapporten.

 

Innhold

arrow.gif (118 bytes)Hovedside

Suksess kriterier

Planer høst 98

Erfaringer

Kompetanse
(Med lenker til
4 prosjektoppgaver)

Samarbeid med HIH

Spørreundersøkelse
(alle elevene)

Respons fra media

Konklusjon

 

Informasjon | Prosjekter | Elevsider
Arkiv | Ansatte | Nettsteder | Forside

Send oss gjerne kommentarer om skolens hjemmesider!