Logo Åmot ungdomsskole

Søk
Informasjon
Prosjekter
Elevsider
Ansatte
Nettsteder
Arkiv
Forside
Samarbeid med Høgskolen i Hedmark

Høgskolen i Hedmark har samarbeidet med prosjektet "Jenter på veven" med en mulig orientering av prosjektet i retning av relevant kompetanseoppbygging med tanke på synergieffekter i å etablere næringsvirksomhet, og for at en skal kunne rekruttere lokal arbeidskraft til det 21. århundres arbeidsliv. Som en del av det blitt jobbet det mot skoler i Sverige med tanke på en Interreg II søknad. Dette prosjektet viste seg i praksis vanskelig å gjennomføre. Det var for eksempel vanskelig å finne svenske samarbeids partnere. 
Full bakgrunnsinformasjon.

Søknad om å bli ENIS skole ble i stedet sendt. Dette har i ettertid vist seg å være til stor fordel for skolen. Skolen ble valgt til ENIS skole og i all vår satsning som ENIS skole vil vi ha et jenteperspektiv i bunn. 

Skolens jenter har blitt invitert av HIH til å skrive i Grenslandet som skal være et felles nettsted for Hedmark og Värmland i Sverige. Dette er en del av et Interreg II prosjekt, og Grenslandet går "på lufta" 13. august. Det er meningen at elever i Arvika skal skrive om samme tema som elevene våre skal gjøre, og at vi senere kan få nærmere kontakt.

 

Innhold

Hovedside

Suksess kriterier

Planer høst 98

Erfaringer

Kompetanse
(Med lenker til
4 prosjektoppgaver)

arrow.gif (118 bytes)Samarbeid med HIH

Spørreundersøkelse
(alle elevene)

Respons fra media

Konklusjon

 

Informasjon | Prosjekter | Elevsider
Arkiv | Ansatte | Nettsteder | Forside

Send oss gjerne kommentarer om skolens hjemmesider!