Logo Åmot ungdomsskole

Søk
Informasjon
Prosjekter
Elevsider
Ansatte
Nettsteder
Arkiv
Forside
Suksesskriterier

Skoleåret 1996/97 var Åmot ungdomsskole for første gang prosjektskole for Jenter og IT. På et seminar for Jenter og IT skolene i desember 1996 på Tjøme uttalte leder, Kjellaug Pettersen, i Likestillingsutvalget i KUF at skolene ikke hadde fått mye penger, men at pengene kunne sees på som "såpenger". Vår skole fikk skoleåret 1996/97 kr. 30000,-.

I 1996 startet vi på mange måter fra "scratch", særlig på utstyrssida. Men i løpet av 3 år har utrolig mye skjedd, og særlig siste året har aktiviteten og oppmerksomheten rundt vårt prosjekt vært større enn noen sinne.

Det er støtten vi har fått fra KUF over 3 år til vårt jenteprosjekt Jenter på veven som på mange måter har vært drivkraften i vårt arbeid og det som har gitt oss et "kvalitetstempel". Skolens satsning på data har hele tida fram til nå vært ført fram av ivrige lærere. Det har vært et grasrotprosjekt og ingen i kollegiet har "skrubbet" imot. I alle år har vi hatt full støtte av rektor(er). I all vår satsning på data har det ligget et jenteperspektiv i bunnen.

I løpet av dette skoleåret har bl. a dette skjedd:

  • Det er klare indikatorer som tyder på at vi har klart å viske ut digitale skiller mellom gutter og jenter. Full bakgrunnsinformasjon.
  • Skolen har blitt valgt til ENIS skole (Europeisk nettverk av innovative skoler)
  • 5 av skolens lærere har i løpet av våren skaffet seg 20 vekttall eller mer i datautdannelse ved HIH (ADB2 for lærere). Prosjektoppgaver som ble skrevet denne våren hadde alle jentevinkling.
  • Vi er blitt nettskole – vi har fast Internett forbindelse, egen web server og alle rom er kablet opp
  • For 2. år på rad har skolen vunnet den landsomfattende konkurransen om beste nettskoleavisside
  • Vi skal delta på Kvinner viser vei på Hamar etter invitasjon av Likestillingsutvalget i KUF
  • Vi har fått svært mye støtte fra eksterne "sponsorer" og knyttet forbindelser til næringslivet, lokalt og sentralt

  • Vi har fått oppmerksomhet i Klikk, på Skolenettet og mange ganger god dekning i lokalpressa (Hamar Arbeiderblad, Østlendingen, lokal radio og også en notis i Dagbladet)

Ut fra vårt ståsted viser dette at det er svært viktig at KUF støtter opp under prosjekter som går over flere år og er langsiktige.

 

Innhold

Hovedside

arrow.gif (118 bytes)Suksess kriterier

Planer høst 98

Erfaringer

Kompetanse
(Med lenker til
4 prosjektoppgaver)

Samarbeid med HIH

Spørreundersøkelse
(alle elevene)

Respons fra media

Konklusjon

 

Informasjon | Prosjekter | Elevsider
Arkiv | Ansatte | Nettsteder | Forside

Send oss gjerne kommentarer om skolens hjemmesider!