Logo Åmot ungdomsskole

Søk
Informasjon
Prosjekter
Elevsider
Ansatte
Nettsteder
Arkiv
Forside
Planer tidlig høst 1998
(utdrag fra milepelplanen)
 • Lage hjemmesider - Hjemmesideskolen
 • Utvikle skolens hjemmeside til en aktiv hjemmeside
 • Grunnopplæring i 8. klassene i tekstbehandling, presentasjonsprogrammer, e-post og søk på Internet
 • Vektlegge kommunikasjon, ikke teknikk.
 • Deltakelse i Netd@ys98
 • Bruk av e-post
 • Multimediaprosjekt Alt om meg sjøl i 8A
 • Bruke Internett aktivt .
 • Kartlegge hva jenter er opptatt av på nettet.
 • Arrangere jentekvelder og "mødrekvelder"
 • Bygge opp et lokalt ressursmiljø ved Åmot ungdomsskole.
 • Bruk av kommunikasjons programmet NetMeeting
 • Prosjekt brevvenner/pen pals

Forutsetning for prosjektet er at en har tilgang til moderne datamaskiner og Internett tilgang. Elevene har tilgang til 17 Pentium maskiner som står på et eget datarom. I tillegg har alle skolens klasserom minst 1 datamaskin med Internett tilgang.

I februar fikk skolen fast Internett forbindelse gjennom Uninett. Nesten alle skolens datamaskiner ble satt i nettverk, og vi er det en kan kalle en nettskole. Alle skolens klasserom, grupperom og arbeidsrom for lærere og er kablet og har Internett forbindelse. Vi har egen web server.

 

Innhold

Hovedside

Suksess kriterier

arrow.gif (118 bytes)Planer høst 98

Erfaringer

Kompetanseoppbygging
(Med lenker til
4 prosjektoppgaver)

Samarbeid med HIH

Spørreundersøkelse
(alle elevene)

Respons fra media

Konklusjon

 

Informasjon | Prosjekter | Elevsider
Arkiv | Ansatte | Nettsteder | Forside

Send oss gjerne kommentarer om skolens hjemmesider!