Åmot ungdomsskoles nettsider!


5 av skolens ansatte har dette året fortsatt studiene i ADB, administrativ databehandling for lærere, ved Høgskolen i Hedmark. Disse lærerne har nå 20 vekttall eller mer i IT utdannelse. Alle prosjektoppgavene som ble laget i forbindelse med studiet dette året hadde et jenteperspektiv i bunn, og vi mener dette har vært svært nyttig og vil bli svært nyttig i vår framtidige satsning. Følgende oppgaver laget skolens lærere i løpet av vårhalvåret.

 

Oppgavene blir delt opp med hypertektsstruktur før nytt skoleår starter slik at eventuelle interesserte lesere kan lese kun de deler av oppgavene de er interessert i.

Felles startside for alle prosjektene.

Det er kun menn som til nå har tatt lengre IT utdannelse (10 vekttall eller mer) for lærere, men 6 av skolens kvinnelige lærere er nå interessert i å ta ADB1. Studiet er nå blitt svært dyrt – kr. 16000,- for 10 vekttall. Vi jobber nå mot kommunen og andre instanser for å kunne skaffe delfinansiering av studiene til skolens kvinnelige lærere.

 

Innhold

Hovedside

Suksesskriterier

Planer høst 98

Erfaringer

arrow.gif (118 bytes)Kompetanse
(Med lenker til prosjektoppgaver)

Samarbeid med HIH

Spørreundersøkelse
(alle elevene)

Respons fra media

Konklusjon

 


 

ForsideSkolen vår | Prosjekter | Elevsider | Ansatte
| Nettsteder | Arkiv | English

Send oss gjerne kommentarer om skolens hjemmesider!