Åmot ungdomsskoles nettsider!

 


Høgskolen i Hedmark
har samarbeidet med prosjektet "Jenter på veven" med en mulig orientering av prosjektet i retning av relevant kompetanseoppbygging med tanke på synergieffekter i å etablere næringsvirksomhet, og for at en skal kunne rekruttere lokal arbeidskraft til det 21. århundres arbeidsliv. Som en del av det blitt jobbet det mot skoler i Sverige med tanke på en Interreg II søknad. Dette prosjektet viste seg i praksis vanskelig å gjennomføre. Det var for eksempel vanskelig å finne svenske samarbeids partnere. 
Full bakgrunnsinformasjon.

Søknad om å bli ENIS skole ble i stedet sendt. Dette har i ettertid vist seg å være til stor fordel for skolen. Skolen ble valgt til ENIS skole og i all vår satsning som ENIS skole vil vi ha et jenteperspektiv i bunn. 

Skolens jenter har blitt invitert av HIH til å skrive i Grenslandet som skal være et felles nettsted for Hedmark og Värmland i Sverige. Dette er en del av et Interreg II prosjekt, og Grenslandet går "på lufta" 13. august. Det er meningen at elever i Arvika skal skrive om samme tema som elevene våre skal gjøre, og at vi senere kan få nærmere kontakt.

 

Innhold

Hovedside

Suksesskriterier

Planer høst 98

Erfaringer

Kompetanse
(Med lenker til
4 prosjektoppgaver)

Samarbeid med HIH

Spørreundersøkelse
(alle elevene)

Respons fra media

Konklusjon


 

ForsideSkolen vår | Prosjekter | Elevsider | Ansatte
| Nettsteder | Arkiv | English

Send oss gjerne kommentarer om skolens hjemmesider!