Åmot ungdomsskoles nettsider!

 


Med IT i norsk utdanning – plan for 1996-1999
la Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet i 1996 fram en 4 års handlingsplan for satsing på Informasjonsteknologi i norsk utdanningssektor. Et av målene i planen er å øke jentenes datakompetanse, og KUF har hvert år gitt støtte til skoler som jobber spesielt med problemstillinger knyttet til jenters bruk av IT.

Åmot ungdomsskole har vært prosjektskole for Jenter og IT under KUF i 3 år. Til sammen har skolen fått kr. 75000,- i støtte fra KUF for å drive prosjektet Jenter på veven.

Skoleåret 1999/2000 har vi fått kr. 100 000.- til vårt prosjekt.

Rapporten er bevisst skrevet med hypertekststruktur med det håp at kanskje flere vil lese deler av rapporten.

Innhold

Hovedside

Suksesskriterier

Planer høst 98

Erfaringer

Kompetanse Med lenker til 4 prosjektoppgaver

Samarbeid med HIH

Spørreundersøkelse
(alle elevene)

Respons fra media

Konklusjon

 


 

ForsideSkolen vår | Prosjekter | Elevsider | Ansatte
| Nettsteder | Arkiv | English

Send oss gjerne kommentarer om skolens hjemmesider!