Åmot ungdomsskoles nettsider!

 


5 av skolens ansatte fortsatte skoleåret 1998/99 studiene i ADB, administrativ databehandling for lærere, ved Høgskolen i Hedmark. Disse lærerne har nå 20 vekttall eller mer i IT utdannelse. Alle prosjektoppgavene som ble laget i forbindelse med studiet dette året hadde et jenteperspektiv i bunn, og vi mener dette har vært svært nyttig og vil bli svært nyttig i vår framtidige satsning. Alle oppgaver fra skoleåret 1998/99 er lagt ut med hypertekststruktur slik at eventuelle interesserte lesere kan lese kun de deler av oppgavene de er interessert i..

Skoleåret 1997/98 tok 7 ansatte ved Åmot ungdomsskole 10 vektall i ADB - administrativ databehandling for lærere ved HIH.

Eksamen ble tatt som gruppeeksamen hjemme over 5 dager. Oppgavene kalte vi:

 

To lærere tok 3 vekttallskurset Jenter og IT i skole og samfunn.

Få jenter tar informatikkfag og jenter er ofte ikke så interessert i data som gutter. Forklaringsmodeller og momenter som er av betydning.

IKT (informasjons- og kommunikasjonsteknologi) seminar som særlig appellerer til jenter/kvinner. Hva er viktig å vektlegge?

 


 

ForsideSkolen vår | Prosjekter | Elevsider | Ansatte
| Nettsteder | Arkiv | English

Send oss gjerne kommentarer om skolens hjemmesider!