Åmot ungdomsskole. Milepælplan for "Jenter på veven 1998/99/"
Er under utarbeidelse - justeringer gjenstår

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dato Milepæl Beskrivelse Ansvarlige
Juli M 1 Åmot ungdomsskole får tildelt midler kr 20000,-
aug. M 2 Prosjektgruppe:leder:Arne V., Hanne, Helge Olav, Trond Prosjektansvarlig: Rektor
uke 36 M 3 Hjemmesideskolen -start 8A Helge Olav 
30.09 M 4 Søknad ENIS Arne V
01.10 M 5   Oppstart jentekvelder .Arne V.
uke 41 M 6 Multimediaprosjekt - alt om meg sjøl - for 8. klassene. .Jan og Arne Vegard
uke
41
M 7 Aktive hjemmesider
Hele skolen - oppstart
Alle lærere
uke
43
M 8 Deltakelse i Netdays 98 for 8. klassene Lærerne på trinnet.
uke
43
M 9 Mødrekvelder oppstart AVS
uke
44
M 10 Grunnopplæring i 8A og 8B i tekstbehandling, regneark, Powerpoint og søk på Internett ferdig Hanne, Arne Vegard, Rolf og Trond
28.10 M 11 Presentere prosjektet for Hamar kommune Arne Vegard
uke
47
M 12 Hjemmesideskolen 10A
Hjemmesideskolen
10B
ferdig
Geir og
Rolf
oppstart
uke 47
M 13 Brevvenner/pen pals John Harald og Siri
Dato ikke fastsatt M 14 NetMeeting - bruk og anvendelse i kontakt med andre skoler John Harald og Arne. V.
M 15 Community Fair &Cyber Fair 99  - er under vurdering
M 16 Seminar i regi av KUF
30.04 M 17 Innlevering litterær særoppgave og Bjørnsund rapport
mai M 18 Eksamen ADB2 for lærere
juni M 19 Evaluering alle involverte

Forside | Skolen vår | Prosjekter | Elevsider |
Ansatte | Nettsteder | Arkiv | English

Send oss gjerne kommentarer om skolens hjemmesider!