Åmot ungdomsskoles nettsider!

 


Kjære elever og foreldre til elever ved Åmot Ungdomsskole.

FAU er i gang med sitt arbeid for skoleåret 2006/2007. Vi vil framover legge ut referatene fra de møter vi avholder. Dette gjør vi for at dere alle skal se hvilke saker vi arbeider med. Vi har et sterkt ønske om at innspill til saker vi tar opp ikke bare kommer fra medlemmer i FAU og fra skolen, men også fra foreldre og elever. Vi ønsker også deltagelse fra dere i de aktiviteter FAU jobber med.

Leder av FAU, skoleåret 2006/2007
Marie Edin

Dette skoleårets FAU-representanter

Eli Anne Hansen          eli-anne.hansen@nav.no
Helga Dieset                   oladie@online.no
Marie Edin Solheim maredsol@online.no
Nina M. Hagebakken  ninamh@c2i.net
Per Sjølie per.sjolie@c2i.net
Siv Engevik siv.engevik@elverum.kirken.no
Tori Nedberg   torined@online.no
Egil H. Wedul  ehw@bbnett.no

Referater fra FAU-møter inneværende skoleår:

6.februar, 2007
5.desember, 2006
7.november, 2006
30.oktober, 2006

Referater fra møter i FAU, skoleåret 2005/2006
Referater fra møter i FAU, skoleåret 2004/2005

Referater fra møter i FAU, skoleåret 2003/2004
Referater fra møter i FAU, skoleåret 2002/2003
Referater fra møter i FAU skoleåret 2001/2002:
 Virksomhets-leder

Rådgiver

Spes.ped. koordinator

Elevrådet


 

ForsideSkolen vår | Prosjekter | Elevsider | Ansatte
| Nettsteder | Arkiv | English

Send oss gjerne kommentarer om skolens hjemmesider!