Åmot ungdomsskoles nettsider!

 

For at rapporten skal bli mer lettlest og forstålig har vi valgt å legge den ut på Internett og å dele den opp med hypertekststruktur.

Åmot ungdomsskole har siden 1996 vært prosjektskole under KUF i departementets satsning på IKT i skolen, og vi har i vært med i hele den gamle planens periode. Ny plan ble laget i vår og nå blir vi som PILOT skole også aktiv deltaker i den nye planen. Vi har også fått støtte til lokale utviklingstiltak. Høsten 1998 ble vi også ENIS skole (European Network of Innovative School). I februar ble skolen som en av 3 ENIS skoler i Europa invitert til å delta på konferansen Learning in the New Millenium i Brussel.

 I  løpet av denne perioden, fra 1996, har utviklingen gått utrolig fort. Skolen startet med svært få datamaskiner i 1996 og fikk etter hvert et modem slik at vi kunne komme oss ut på Internett.

 I dag er situasjonen totalt forandret. 13 lærere har IKT utdannelse for lærere. Vi er nettskole (skolen er kablet og vi har Internett tilgang i alle rom) og som prosjektskole har dette ført til nye tanker om skolens organisering og pedagogikk. Det har vært prosjektet Jenter på veven som har vært motoren i denne utviklingen, men etter hvert har også mange andre satsningsområder kommet inn.

Når skolen nå blir PILOT skole vil Jenter på veven bli et delprosjekt innenfor PILOT. Jenter på veven har dette skoleåret også vakt internasjonal interesse. Skolen ble valgt ut til å presentere prosjektet på Worlddidac messen i Zurich i Sveits og prosjekplanen som er oversatt til engelsk har vært hovedtema på diskusjonsforumet Innovation ForumDet Europeiske Skolenettet. Ingen av diskusjonene som har vært det har hatt så mange deltakere som denne.

Det er ingenting i tida som tilsier at utviklingen ikke vil gå like fort de neste 3 til 4 åra. Hvor er vi da? Både lærere og elever står foran store forandringer og spennende år.

Vi står på terskelen til en nettverksrevolusjon. Ifølge mange vil denne revolusjonen innebære en økonomisk og sosial endring som er sammenlignbar med den industrielle revolusjonen. Utdanningsinstitusjonene ble etablert innenfor et samfunn hvor informasjon var mindre tilgjengelig. Å lytte til monologer ble da en effektiv tilgang på informasjonen. I dag utfordrer Internett utdanningsinstitusjonene, med nye former for informasjon og kommunikasjon.

 

Hovedside

Bakgrunn

Prosjektplan

Aktiviteter

Kompetanse

Samarbeidspartnere

Erfaringer

Skolen i media

Konklusjon

Rapporten som 
Wordfil

 

ForsideSkolen vår | Prosjekter | Elevsider | Ansatte
| Nettsteder | Arkiv | English

Send oss gjerne kommentarer om skolens hjemmesider!