Åmot ungdomsskoles nettsider!

 

Til skole å være har skolen fått mye oppmerksomhet på Internett og i andre media. Lokalavisene Østlendingen og Hamar Arbeiderblad har mange ganger skrevet om skolens IKT satsning.  Dagsavisen Arbeiderbladet skrev om skolens prosjekt Jenter på veven etter Damer og Data konferansen høsten 1999 og KUF nytt har skrevet om skolen.

4 hovedoppslag på Skolenettet.

IKT-satsing på Åmot
På Åmot skole på Rena lager elevene egne Internettsider og Internettaviser, og jentene bygger egne PC´er. Forut for IKT-suksessen ved Åmot skole, ligger solid planlegging og stort engasjement fra lærere og andre ansatte ved skolen.
 Les mer om Åmot

Jenter bygger egen PC
På Åmot skole på Rena lager elevene egne Internettsider og Internettaviser, og jentene bygger egne PC´er. Les mer om dette i magasinet Klikk.

Med Hvite busser til Auschwitz
I juni 1999 dro de to 10.klassene ved Åmot ungdomsskole på klassetur/tematur til Polen og Tyskland. Les mer om dette i Ungdomsavisa.

ENIS-skole på NKUL
Fire elever fra Åmot ungdomsskole har publisert sine inntrykk fra NKUL-konferansen som ble avviklet 11.-13.mai.

Klikk har flere ganger skrevet om skolen. Artikler som finnes på Internett finner en her:

NKUL- 2000 (Elever fra Åmot ungdomsskole skriver fra NKUL i Klikk)
Jenter bygger egen PC (Om skolen som nettskole og om prosjektet Jenter bygger egen PC)
Grenslandet (Generelt om skolen i Grenslandet – nettavis for Hedmark og Värmland)
KUF aktuelt
(Om Jenter på veven i KUF Aktuelt)

Artikler fra Learning in the New Millenium og fra Wordidac 2000 er skrevet i Klikk.


Hovedside

Bakgrunn

Prosjektplan

Aktiviteter

Kompetanse

Samarbeidspartnere

Erfaringer

Skolen i media

Konklusjon

Rapporten som 
Wordfil

 

ForsideSkolen vår | Prosjekter | Elevsider | Ansatte
| Nettsteder | Arkiv | English

Send oss gjerne kommentarer om skolens hjemmesider!