Åmot ungdomsskoles nettsider!

 

Vi legger vekt på å knytte kontakter lokalt, nasjonalt og også internasjonalt. Lokalt har skolen fungert som et kompetansesenter. Skolens lærere har holdt et utall av kurs for AOF, Friundervisningen, Bygdefolkets studieforbund osv.

3 av skolens lærere deltar aktivt i IKT Rena som er et felles forum for alle som jobber med IKT i Åmot – Høgskolen i Hedmark, Forsvaret og private databedrifter. Skolen er også engasjert i utvalget som utreder høyhastighetsnett i Åmot kommune.

En av skolens ansatte sitter som medredaktør og i styringsgruppa for det norske ENIS-nettet. Som ENIS skole har vi knyttet kontakter med skoler i Portugal, Italia, Sverige, Sveits og Belgia. Det har blitt tatt initiativ til å starte opp et Sokrates prosjekt som bla. a skal bygge på våre erfaringer fra prosjektet Jenter på veven..

Skolen har inngått avtale med Microsoft Norge om å teste ut gruppevare programmet Microsoft Exchange 2000 til skolebruk.

Gjennom Birkebeiner prosjektet 2000 fikk vi inn sponsor penger som bl.a. har gått til innkjøp av digitalt kamera, digitale mikrofoner og 1 digital mini disc spiller. Alt dette utstyret vil bli aktivt brukt både i skolehverdagen og i neste års Birkebeinerrenn. Skolen har også kjøpt domenenavnet birken.no.

 

Hovedside

Bakgrunn

Prosjektplan

Aktiviteter

Kompetanse

Samarbeidspartnere

Erfaringer

Skolen i media

Konklusjon

Rapporten som 
Wordfil

 

ForsideSkolen vår | Prosjekter | Elevsider | Ansatte
| Nettsteder | Arkiv | English

Send oss gjerne kommentarer om skolens hjemmesider!