Åmot ungdomsskoles nettsider!

 

Tidlig på høsten laget vi milepælplan for prosjektet. Planen har i store trekk blitt fulgt, men i løpet av skoleåret skjer det mye som en ikke har tatt høyde for eller utviklingen går i litt andre retninger enn en kanskje har trodd. Tidlig på høsten var det f. eks. ingen som hadde tenkt tanken på at skolen skulle bli invitert til konferansen Learning in the New Millenium og til Worlddidac i Sveits.

 Skolen har etter jul, jobbet svært mye med omorganisering av skolehverdagen. Dette kommer heller ikke helt klart fram av milepælplanen. Vi har i flere klasser prøvd ut undervisningsformer der en legger stor vekt på ansvar for egen læring og problembasert læring.

 Skolens prosjektplan bygger i stor grad på erfaringer vi har gjort med prosjektet Jenter på veven. Svært mange av erfaringene vi har gjort innenfor dette prosjektet, har kommet alle skolens elever til gode

 Skolens egen IKT plan kan leses på skolens hjemmeside.

 Skolens milepælplan. Navn på ansvarlige lærere er her ikke med. Lenker har blitt satt på i ettertid. 

Dato

Milepæl

Beskrivelse

Ansvarlige

juli

M1

Åmot undomsskole skole får tildelt midler, kr. 100 000.- av KUF

 

12-15. aug

M2

Deltakelse på KUF`s stand under Kvinner viser vei messa på Hamar

 

sept.

M3

Etablering av prosjektgruppa. Leder Arne Vegard, Toril, Helge Olav. Prosjektansvarlig: Rektor

 

uke 36

M4

Hjemmesideskolen - start i 8B

 

23-24/9

M5

Innledere ved damer og data konferansen

 

1.10

M6

Oppstart jentekvelder

 

1.10

M7

IKT-Norge fondet - søknad om midler

 

17.10

M8

Åpning av kulturhuset i Åmot - demonstrasjon av "Jenter på veven"

 

uke 42

M9

Aktive hjemmesider. Hele skolen oppstart

 

13-21. nov

M10

Deltakelse på Netdays 99, hele skolen

 

nov

M11

Elever legger inn bidrag i Grenselandet

 

des

M12

Ansvarlig for Ungdomsavisa på nettet

 

des

M13

Eksamen i Innføring i EDB - 5 lærere

 

des

M14

Eksamen i IT-basert pedagogikk - 5 lærere

 

januar

M15

Skolen blir trekt med i PILOT-prosjektet

 

januar.

M 16

Grunnopplæring i 8A og 8B i tekstbehandling, regneark, Powerpoint og søk på Internett ferdig

 

februar

M 17

Multimediaprosjekt - Alt om meg sjøl for 8.klassene

 

februar

M 18

Birkebeinerrennet - "live" på nettet

 

dato /ikke fastsatt

M 19

NetMeeting - bruk og anvendelse i kontakt med andre skoler

 

dato /ikke fastsatt

M 20

Innlevering av litterær særoppgave 10A+10B

 

juni

M 21

Evaluering

 


Hovedside

Bakgrunn

Prosjektplan

Aktiviteter

Kompetanse

Samarbeidspartnere

Erfaringer

Skolen i media

Konklusjon

Rapporten som 
Wordfil

 

ForsideSkolen vår | Prosjekter | Elevsider | Ansatte
| Nettsteder | Arkiv | English

Send oss gjerne kommentarer om skolens hjemmesider!