Åmot ungdomsskoles nettsider!

 

  • Lærerne må i all dataopplæring og undervisning ha et likestillingsperspektiv. Vi må ta med oss erfaringene fra prosjektet Jenter på veven. Dette prosjektet har nå også vakt internasjonal oppmerksomhet
  • Vi må videreutvikle vår internasjonale fokus og vår status som ENIS skole.
  • Vi må fortsatt ha fokus på livslang læring (en blir aldri utlært – verken elever eller lærere) og kompetanseheving av kollegiet der dette er nødvendig.

  • Det er nå nødvendig å øke alle lærernes datakompetanse i bruk av IKT i klasserommene til tilpasset læring og opplæring.
  • Vi må få økte ressurser til drifting av nettverket.
  • Kommunen må satse mer på utstyr – bærbare datamaskiner og dataprosjektorer slik at vi i enda større grad kan integrere IKT inn i klasserom, grupperom og for bruk i prosjekter.
Datateknologi i skolen tvinger fram forandringer i måten undervisningen blir organisert på, på skolens åpningstider og gi rom for mer individuelle løsninger og mer tilpasset læring.


Hovedside

Bakgrunn

Prosjektplan

Aktiviteter

Kompetanse

Samarbeidspartnere

Erfaringer

Skolen i media

Konklusjon

Rapporten som 
Wordfil

 

ForsideSkolen vår | Prosjekter | Elevsider | Ansatte
| Nettsteder | Arkiv | English

Send oss gjerne kommentarer om skolens hjemmesider!