Åmot ungdomsskoles nettsider!


 

Skolen har fått 100000 av KUF inneværende skoleår. Disse pengene kan ikke brukes til utstyr. Dette er et kommunalt ansvar.

I kommunens langtidsplan for IT ligger det inne kr 800000, til skolene i Åmot neste budsjettår. Dette er et absolutt minimum. Vi vil prioritere å

  • Å øke ressursene til skolens IT ansvarlige
  • Kjøpe inn dataprosjektor
  • Satse på bruk av bærbare datamaskiner
  • Bygge ut den tekniske infrastrukturen for nettverket, bl.a. flere nettuttak i klasserommene
  • Trådløst nettverk

Det er også svært viktig å knytte forbindelser til privat næringsliv og høyere utdannings institusjoner med tanke på samarbeid og støtte.

Det må tas initiativ ovenfor kommunen med tanke på å lage ny kommunal plan for IT i skoleverket i Åmot. Nåværende plan er moden for revisjon.

 

Visjon

Mål

Innhold

L 97

Entreprenørskap

Evaluering

Budsjett


 

ForsideSkolen vår | Prosjekter | Elevsider | Ansatte
| Nettsteder | Arkiv | English

Send oss gjerne kommentarer om skolens hjemmesider!