Åmot ungdomsskoles nettsider!


 

Evaluering er viktig i alle planer. Vår IKT satsning vil bli evaluert av:
  • Elever
  • Lærere
  • Foreldre
  • Ekstern evaluering fra HH og/eller ITU
  • Målene, hensikter, arbeidsmåter og lignende skal vurderes under hele prosjektet
  • Om mulig vil vi få studenter (lærere!) som tar ADB for lærere ved HH til å skrive prosjektoppgaver om prosjektet.

Vi vil også vurdere muligheten til at studenter kan skrive hovedfagsoppgaver om prosjektet

 

Visjon

Mål

Innhold

L 97

Entreprenørskap

Evaluering

Budsjett


 

ForsideSkolen vår | Prosjekter | Elevsider | Ansatte
| Nettsteder | Arkiv | English

Send oss gjerne kommentarer om skolens hjemmesider!