Åmot ungdomsskoles nettsider!


 

Undervisningen skal være elevsentrert, og vil i stor grad basere seg på konseptet "learning by doing". En skal ikke undervise ved å tilføre alle elever likt innhold til alle tider. Vi vil utnytte at barn/ungdom er aktive i læringsprosessen. Stort sett vil vi bruke standard programvare slik som tekstbehandler, HTML editorer, billedbehandlingsprogrammer, regneark, presentasjonsprogrammer osv. Datamaskinene skal ikke være opplæringsmaskiner. Elever skal lære med en datamaskin, ikke av en datamaskin. Elevene skal være bidragsytere, ikke bare mottakere. De skal skrive og uttrykke seg, men også søke og finne. Kort sagt det Per Dalin i en kronikk i Aftenposten av 06.04.99 kaller "Fra undervisning til læring".

Vi har satt opp skolens satsning innenfor 3 kategorier; pedagogikk, organisasjon og teknologi.

Pedagogikk

Vi vil bruke datateknologi til samarbeidslæring, prosjektoppgaver, opparbeidelse av kritisk og kreativ tenkning og ikke minst – til å få mer motiverte og interesserte elever. Skolen er ENIS skole og ENIS skal være et nettverk av europeiske skoler for å kunne utføre pilot prosjekter i bruk og utvikling av IKT (informasjons- og kommunikasjons teknologi). Et internasjonalt perspektiv er også viktig i vår satsning. "Jenter på veven" prosjektet har vist oss at jenter har en annen tilnærming til data enn gutter. Dette vil være viktig å ta med oss videre.

Organisering

Vi vil undersøke om bruk av datateknologi gjør det nødvendig å se på hele organiseringen av skolehverdagen slik som timeoppsett, åpningstider, friminutter osv. Finnes det organisasjonsformer tilpasset datateknologi som frigjør energi både hos elever og lærere og dermed skaper en bedre hverdag for alle med tilknytning til skolen?

Det vil være viktig å skape nettverk til andre skoler, private bedrifter – lokalt og nasjonalt og forsknings og undervisnings institusjoner

Teknologi/verktøy

Teknologien kan aldri bli hovedsaken i skolen, men likevel vil anvendelse av ny teknologi som stadig kommer, sette oss ovenfor stadige nye utfordringer. Vi må stadig lære ny teknologi å kjenne med tanke på å kunne bruke den i en skolesammenheng. Vi ser f. eks. trådløse nettverksforbindelser og bruk av bærbare datamaskiner som nyttige hjelpemidler i IKT sammenheng. Ny Internett teknologi, bl.a. med bruk av multimedia, er også i rask forandring, og vi må stadig vurdere om vi kan ta nytte av dette. Vi vil følge utviklingen av Internett 2 for eventuelt om noen år å ha mulighet til å knytte oss opp mot et nytt superraskt nettverk. Vi vil være åpne for utprøving av ny teknologi og nye Internett anvendelser på ungdomsskolen i samarbeid med private tele- og databedrifter

 

Visjon

Mål

Innhold

L 97

Entreprenørskap

Evaluering

Budsjett

 


 

ForsideSkolen vår | Prosjekter | Elevsider | Ansatte
| Nettsteder | Arkiv | English

Send oss gjerne kommentarer om skolens hjemmesider!