Åmot ungdomsskoles nettsider!
Her kan du lese om prosjekter vi har gjennomført!Prosjekter - 1999/2000.


På denne siden vil vi presentere prosjektene som skolen har for skoleåret 1999/2000. Prosjektene vil bli presentert klassevis. Flere av prosjektene er en del av KUF prosjektet Jenter på veven.   På slutten av skoleåret 1998/99 laget vi prosjektrapport for  prosjektet "Jenter på veven". Les Milepælplan for skoleåret 1999/00  for Jenter på veven.

Årsrapporten fra KUF-prosjektet er klar:
Åmot ungdomsskole har siden 1996 vært prosjektskole under KUF i departementets satsning på IKT i skolen, og vi har i vært med i hele den gamle planens periode. Ny plan ble laget i vår og nå blir vi som PILOT skole også aktiv deltaker i den nye planen.
Les hele årsrapporten fra KUF-prosjektet 

Prosjektoppgaver laget av skolens lærere i forbindelse med IT studier ved Høgskolen i Hedmark.

IKT plan for skolåret 1999/2000. 

Prosjekter på tvers av klassetrinnene:
Birken 2000:
I forbindelse med Birkebeinerrennet 2000 deltok elever fra alle klassetrinn på live-dekningen av årets renn på nettet. På forhånd måtte elevene søke om å få delta på prosjektet. Interessen var stor, og nærmere 20 elever deltok i arbeidet. Hovedtyngden av jobben ble gjort dagen før rennet og på selve renndagen. Elevene var ute i felten hvor de laget reportasjer, tok bilder og gjorde intervjuer. I tillegg overførte vi Radio Åmot da sine sendinger i forbindelse med rennet i tre dager. Fra disse sendingene ble det plukket ut innslag som for all ettertid kan høres på våre sider. Se internettutgaven av Birkebeinerrennet 2000.

Internasjonal uke 1999:
I forbindelse med Internasjonal uke har elever representert fra alle klassetrinn, jobbet med sin egen IU-web. Her har de laget reportasjer og rapporter med nye daglige oppdateringer. 

8A og 8B:
Personlige hjemmesider:
8B
skal lage sine egne hjemmesider i løpet av uke 36 og 37. De får i alt 12 timer til disposisjon. Vi håper å kunne legge de ferdige sidene ut, i løpet av de første dagene i uke 38.

På grunn av uforutsette problemer med tilgangen på datarommet (diverse kursing) er 8B blitt nødt til å utsette "Prosjekt hjemmeside" i èn uke. De ferdige sidene blir dermed lagt ut på nettet en av de første dagene i uke 39.

8A begynte arbeidet med sine hjemmesider den første uken i november. Også disse sidene er nå ferdige.

8B:
Norsk - animasjoner:
I forbindelse med kapittelet om tegneserier, fikk elevene i oppgave å lage seg en animasjon.  Klassen ble delt i grupper på 3-5 elever som minst skulle produsere èn tegnet animasjon i løpet av 10 skoletimer. Elevene fikk også nødvendig opplæring i bruk av programmene Paint Shop Pro og GIF Animator, samt skanning. For å gjennomføre prosjektet måtte elevene gjennom følgende trinn:

  • Finn tema! Hva skal tegnes?
  • Lag tegninger! Nøyaktighet er svært viktig for et godt resultat! Finn ut hvorfor?
  • Fargelegg!
  • De ferdige bildene skannes og klargjøres i programmet Paint Shop Pro.
  • De lagrede bildene settes sammen i programmet GIF Animator.
  • Ferdig!

Lyst til å se noen av resultatene? Følg lenkene under:
Pusur (38 kb)
Svømmende delfin (42 kb)
Smiley (8 kb)
Ruffen (NB! 171 kb)
Pumpende hjerte (33kb)
En liten raring (90 kb)
En merkelig type (61 kb)
Travelt eple (NB! 240 kb)
Glad hund (41 kb)
Spøkelse (62 kb)

9A og 9B:
Operasjon dagsverk
Netdays99
Birkebeinerrennet 2000
            


10A og 10B:
Operasjon dagsverk
Netdays99
Bruk av avis i skolen
Birkebeinerrennet 2000


Forside | Skolen vår | Elevsider | Ansatte
| Nettsteder | Arkiv |
English

Send oss gjerne kommentarer om skolens hjemmesider! 

Prosjekter fra øvrige år:

Prosjekter 2004-2005
Prosjekter 2003-2004Prosjekter 2002-2003Prosjekter 2001-2002
Prosjekter 2000-2001
 Prosjekter 1998-99